mis on majandustegevuse register

Majandustegevuse register on asutatud erinõuetega tegevusaladel tegutsevate ettevõtjate, seadusega nimetatud asutuste, sihtasutuste ja mittetulundusühingute üle avalikkusele kättesaadaval viisil arvestuse pidamise ja järelevalve teostamise eesmärgil. Majandustegevuse registri kasutamiseks jälgige, et veebilehitsejas on lubatud hüpikaknad (pop-up).

.

Majandustegevuse register uueneb. Alates 1. juulist on aadressil mtr.mkm.ee kasutusel uuenenud majandustegevuse register (MTR), mis koondab ühte kohta senisest enam erinõuetega tegevusalasid ning muudab ettevõtjate tausta kontrollimise lihtsamaks nii teistele ettevõtjatele, tarbijatele kui ka järelevalveasutustele.

.

Entering the Register of Economic Activities. In the Register of Economic Activities the entrepreneurs operating in the areas of activity subject to special requirements are being registered. The area of activity subject to special requirements is an area of economic activity operating in which requires, pursuant to law, registration in the ...

.

.

Esita majandustegevuse teade. Minu load. Minu teated. Keelud. Ettekirjutused. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet [email protected] tel 6687080 ©2012-2022 (v. 3.17.16) ...

.

Mis on majandustegevusest loobumine? Majandustegevusest loobumine on ettevõtja poolt majandustegevuse vabatahtlik lõpetamine ühel või enamal loa- või teatamiskohustusega tegevusalal. Loobumiseks esitab ettevõtja majandustegevuse registris loobumise teate.

.

Re: Majandustegevuse register (tr.mkm.ee/) Miks ja miks! Aga sellepärast, et kui sina lähed arstile, sa tahad ka olla kindel, et see firma, kes sul kõhu lõhki lõikab, kasutaks vastavalt koolitatud ja praktika läbinud inimest sinu ravimiseks.

.

Majandustegevuse register Majandustegevuse registrisse (MTR) on koondatud erinõuetega tegevusalad, mis muudab ettevõtjate tausta kontrollimise lihtsamaks. MTR-is leiab teavet tegevuslubade, majandustegevusteadete, ettevõtjatele tehtud ettekirjutuste ja keeldude kohta.

.

(2) Majandustegevuse register on andmekogu, mille ülesanne on võimaldada ettevõtjate ja nende majandustegevuse üle arvestuse pidamist ning järelevalve teostamist. (3) Registripidaja käesoleva seaduse tähenduses on majandustegevuse registri vastutav töötleja ning seaduses sätestatud juhul muu andmekogu vastutav töötleja. (4) Majandustegevuse registri vastutav …

.

Uuenenud majandustegevuse register Alates 1. juulist 2014 on aadressil mtr.mkm.ee kasutusel uuenenud majandustegevuse register (MTR). Uus MTR koondab ühte kohta senisest enam erinõuetega tegevusalasid ning muudab ettevõtjate tausta kontrollimise lihtsamaks nii teistele ettevõtjatele, tarbijatele kui ka järelevalveasutustele.

.

on mis tahes nimetusega ettevõtjale adresseeritud haldusakt või ettevõtjaga sõlmitud haldusleping, milleta on keelatud ettevõtjal majandustegevust alustada ning mis tõendab teatud majandustegevuse nõuete täitmist teatud tegevusalal või määrab kindlaks majandustegevuse teostamise kõrvaltingimused. (MsüS§16 lg 2)

.

(1) Register käesoleva seaduse tähenduses on majandustegevuse register ning seaduses sätestatud juhul muu register. (2) Majandustegevuse register on andmekogu, mille ülesanne on võimaldada ettevõtjate ja nende majandustegevuse üle …

.

Majandustegevuse registri seadus ja n. n. eriseadused, Majandustegevuse registri seadus ja n. n. eriseadused, millest tekib kohustus majandustegevuse registris millest tekib kohustus majandustegevuse registris registreeridaregistreerida Tallinna Linnavolikogu 17.12.2009 mTallinna Linnavolikogu 17.12.2009 määäärus nr 45 rus nr 45

.

Aadressil mtr.mkm.ee asub majandustegevuse register (MTR). Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus (MsüS) jaotab majandustegevuse tegevusalad kolmeks: 1) Teatamiskohustusega tegevusalad – ettevõtja peab neil aladel tegutsemise korral sellest registripidajale teatama, kuid kande puudumine registris ei tähenda keeldu majandustegevusega alustada ning …

.

Majandustegevuse register. Teie sessioon on aegunud! Sulge. Kui Teil on pooleli andmete sisestamine ja soovite sisestamist jätkata, peaksite uuesti sisenema teises brauseri aknas, seejärel sisenemiseks kasutatud akna sulgema ja vajutama lingile kontrolli sessiooni olemasolu. Edukat sisenemist näitab selle teate kadumine.

.

Mis on see oluline muutus? 1. juulil 2014 jõustub majandustegevuse seadustiku üldosa seadus (MsüS) Vastu võetud Riigikogus 23.02.2011 Riigikogu menetluses on alates 13.01.2014 MsüS ja KorS muutmise eelnõu (573 SE), mis on teisel lugemisel

.

1. juulist on kasutusel uuenenud majandustegevuse register (MTR), millega kaasnes mitmeid sisulisi muudatusi ja uuendusi. MTRi uuendused on seotud majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse (MsüS) kehtima hakkamisega. ... Samuti saavad ettevõtjad, kes tegutsevad valdkonnas, mis nõuab MTR-ile teate esitamist, seda edaspidi teha infovärava ...

.

Alates 1. juulist on aadressil mtr.mkm.ee kasutusel uuenenud majandustegevuse register (MTR), mis koondab ühte kohta senisest enam erinõuetega tegevusalasid ning muudab ettevõtjate tausta kontrollimise lihtsamaks nii teistele ettevõtjatele, tarbijatele kui ka järelevalveasutustele. Uuenenud MTRiga väheneb ka ettevõtjate halduskoormus. Kui siiani tuli …

.

Majandustegevuse register. Majandustegevuse registrisse (MTR) on koondatud erinõuetega tegevusalad, mis muudab ettevõtjate tausta kontrollimise lihtsamaks. MTR-is leiab teavet tegevuslubade, majandustegevusteadete, ettevõtjatele tehtud ettekirjutuste ja …

.

Tooteid, mis on lubatud tarbimisse enne uue aktsiisimäära ja uue maksumärgi kujunduse jõustumist, on lubatud müüa veel kolm kalendrikuud ja seejärel on lubatud neid ladustada ainult aktsiisilaos. ... Majandustegevuse register. Tubakatoodete nii piiriülene kui ka riigisisene kaugmüük on keelatud (tubakaseaduse § 22). Keelatud on ka ...

.

Majandustegevuse register ja õigused teostada erinevaid geodeetilisi mõõdistustöid. Teen siia kopi/paste muudatustest, mis toimusid seoses MTRi muudatustega ja mis puudutavad ga geodeetide õigusi erinevaid geodeetilisi töid teha.

.

majandustegevuse register . Teemal on 1 vastus, 2 kasutajat, muutis H 12 aastat, 9 kuud tagasi. Viewing 1 reply thread. Minni 08.04.2009, 14:27 #10618. Ei ole veel pihta saanud, missuguse tegevusega tuleb registreerida end majandustegevuse registris. ...

.

Toidu müük. Toidu müüki loetakse jaemüügiks, mille alla kuuluvad tegevused, mis hõlmavad toidu käitlemist ja/või töötlemist ning toidu hoiustamist müügikohas või tarnimist/turustamist tarbijale. Jaemüügi alla kuulub: jaekaubandus, nt poed, turud. hulgikaubandus (sh pakendamine, ladustamine, vahendamine)

.

Kasvuhoonegaasid. Globaalsete kliimamuutuste peamiseks põhjuseks peetakse inimtegevuse tagajärjel õhku paisatud kasvuhoonegaaside heite suurenemist. Kui kasvuhoonegaaside heidet ei vähendata, siis toob see kaasa mitmeid negatiivseid tagajärgi keskkonnale, inimeste tervisele ja majandusele. Keskkonnaameti eesmärk kliima valdkonnas …

.

RE: majandustegevuse register Olen viis aastat e-poodi pidanud ilma MTR registri koodita. ärireg on ettevõtte tegevusvaldkonnaks kaupade müük ja hulgimüük. Ekaubandusest pole ühtegi sõna.

.

Kohapeal olemas arvuti kasutamise võimalus, et taotleja saaks esitada avalduse elektrooniliselt Majandustegevuse registri kaudu, mis oluliselt kiirendab avalduse läbi vaatamist. Vajadusel nõustab teid pädev ametnik.

.

majandustegevuse registri pidajal võtta tarvitusele meetmed, et tagada ehituse valdkonnas tegutsevate ettevõtjate majandustegevuse registrisse kantava või kantud tegevusala liigituse vastavus Määrusele, sh ka nende ettevõtjate puhul, kes ei esita vastavaid taotlusi digitaalselt või ei tee seda õigeaegselt.

.

Majandustegevusest. Aadressil mtr.mkm.ee asub majandustegevuse register (MTR).. Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus (MsüS) jaotab majandustegevuse tegevusalad kolmeks: 1) Teatamiskohustusega tegevusalad – ettevõtja peab neil aladel tegutsemise korral sellest registripidajale teatama, kuid kande puudumine registris ei tähenda keeldu …

.

Majandustegevuse register ja õigused teostada erinevaid geodeetilisi mõõdistustöid. Teen siia kopi/paste muudatustest, mis toimusid seoses MTRi muudatustega ja mis puudutavad ga geodeetide õigusi erinevaid geodeetilisi töid teha.

mis värvi on sammalkus pidada sünnipäeva suvelkuidas arvutada kaalutud keskmistmis on tegurmets kus puuduvad selgesti märgatavad inimtegevuse jäljedmarek kahro seal kus näkid laulavadmis on aistingjuhuksluu mis on mereröövlite lipulmis on natuur
  • F
  • T
  • IG
730
Bing Google